Vi utökar verksamheten med konsulttjänster!

17 May 2018

Weboholics har traditionellt hjälpt företag att ta fram IT-lösningar. Vi har ofta varit med i hela processen från förstudie och kravställning till implementation och drift. Största delen av arbetet har vi utfört in-house på vårt eget kontor på Kungsholmen i Stockholm, med hjälp av modern teknik som videokonferenser.

Det har fungerat bra och avlastar våra kunder från ansvaret för arbetsplatser; arbetsfördelningen mellan oss och våra partner gör också att de slipper ta ansvar för projektledning och personalansvar - något våra kunder har upptäckt och uppskattar.

Vi har dock upptäckt att många kunder vill hyra resurser(konsulter) istället; för den kundgruppen kommer vi nu erbjuda resurskomplettering i form av inhyrda it-konsulter. Dessa kunder erbjuds också hjälp med drift och underhåll när dessa behov uppstår.