Vi är agila! därför dyrkar vi INTE scrum!

den 6 december 2016

Min sammanfattning av Agilt tänkande i systemutveckling är:  Flexibilitet attityd i arbetet gällande kunder/kravställare, verktyg och processer för att uppnå bästa möjliga resultat.

Med detta menar vi på Weboholics anpassar vårt arbetssättet till omständigheterna som existerar i ett projekt - ibland betyder detta att metodologier som Scrum eller Extreme programming inte är optimalt i alla moment eller i alla projekt. 

Vi gillar Scrum men den är inte alltid rätt verktyg för alla jobb. Mogna produkter/marknader samt projekt med svaga kravställning/produktägare så kan Scrum vara katastrofal och kostsamt.  Svag kravställning/produktägare i kombination med Scrum kan innebära att dyrbar utvecklingstid slösas bort i kombination av dyra och ofta förekommande refaktoring av system innan de verkliga problemen kan identifieras. 

Med mogna produkter/marknader kan scrum-processen(sprint planering mm) lägga till onödiga aktiviteter och felaktig fokusering av arbetet.

 

 

Vi använder oss  ibland av Extreme programmering - parvis programmering. Denna agila metologi innebär att man arbetar två och två och leder till kvalitetsförbättring av koden som skrivs. Denna metologi har vi extrem nytta av då vi behöver använda tekniker och teknologier som vi aldrig har använt innan. Detta arbetsätt har möjligtgjort för Weboholics att använda och utveckla avancerade tekniska lösningar på ett bra sätt - något som inte vi skulle kunna gjort på individuell basis. 

Samtidigt innebär Extreme programming dubbelt så höga utvecklignskostnader vid rutinartade aktiviteter till minimala kvalitetsförbättringar. Så vid vanlig utveckling samt underhåll så brukar vi inte använda exteme programming