Två dagar med PostgreSQL

den 23 november 2016

Vi har utfört utbildningar hos Newton under hösten med kurser i avancerad databas, Java programmering och Webbutveckling. I kursen för webbutveckling så skulle databas ingå som ett moment med kravet att den skulle vara Open Source.  Vi valde PostgreSQL 9.6 som släpptes nyligen.  Med nya versionen har de även släppt nytt administrationsverktyg för PostgreSQL - pgAdmin 4.0.

Det hela fungerade väl och användargränssnittet i pgAdmin 4.0 har förbättrats och var väldigt intuitivt.  Fungerade väl att använda PosgreSQL i asp.net core 1.0 tillsammans med det populära ORM ramverket Dapper.